Onderwysers

Leesgids: ‘n Hart is net Atome

Leesgids vir die onderwyser in die letterkundeklas.

Moenie wegskram van grafiese romans nie – omhels hulle en kweek ‘n lewenslange liefde vir lees by selfs die mees onwillige lesers!

Die visuele aanbieding in die grafiese roman prikkel gesprekvoering en ‘n onontbeerlike aspek van taalonderrig wat kritiese denke sowel as die behoefte aan die uitdrukking van gedagtes stimuleer en ontwikkel. Aangesien ’n Hart is net Atome ’n nuutjie in die onderrig van Afrikaans verteenwoordig, kom nuwe terminologie uiteraard ter sprake waarvoor Afrikaanse ekwivalente geskep moet word. Leerders kan gelei word om die verhaal te ontleed en die elemente te bespreek met behulp van hierdie gids.

  • Grafiese Romans help met visuele geletterdheid. Dit is die vermoë om beelde te verstaan en daaroor te praat. Aangesien ons in ‘n toenemend visuele en digitale wêreld leef, is dit belangrik om krities na te dink oor die beelde waaraan ons daagliks blootgestel word. Grafiese romans help gelyktydig om verbale en visuele geletterdheid te ontwikkel. As jy al ooit ‘n grafiese roman gelees het, weet jy dat die lees van die teks alleen nooit genoeg is om die volle storie te kry nie. Jy moet die beelde interpreteer vir leidrade oor karakters en plotontwikkeling.
  • Grafiese romans help ook met begrip. Die beelde en teks werk saam om betekenis te skep. Die beelde voeg bykomende konteksleidrade by wat nie in romans sonder illustrasies bestaan ​​nie.
  • Grafiese romans bied ‘n goeie alternatief vir kinders wat huiwerig is om tradisionele romans te lees. Die hoogs visuele inhoud maak grafiese romans meer boeiend!

’n Hart is net atome word aanbeveel vir:
• Afrikaans Huistaal, Graad 7-9 en/of
• Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Graad 8-10

Uittreksel.

Koop die LEESGIDS.

Koop die E-WEERGAWE.