Lea Lief Seeskilpaaie,  Onderwysers

Lea Lief Seeskilpaaie – ‘n Werkgids

Die Lea Lief-Reeks is gemik daarop om kinders tussen die ouderdom van ses tot nege aan die lees te kry deur ʼn opwindende storie, kort hoofstukke en sinne wat maklik lees. Die boeke het ʼn sterk omgewingsfokus en die kleurvolle illustrasies dra by tot die genot van die leser.

Die doel van hierdie gids is om te verseker dat die kind die volgende kan doen:

  • Verstaan wat hulle lees en hoor.
  • Kontroleer of die teks vir hulle sinvol is, deur die vrae te beantwoord.
  • Die betekenis van woorde in konteks verstaan en kan verduidelik.
  • Afleidings van karakters se gevoelens, gedagtes en motiewe kan maak.
  • Sin maak van oorsaak en gevolg.
  • Karakters kan identifiseer.

Vir elke hoofstuk in die boek is daar inhoudelike vrae, idees vir besprekings, skryfaktiwiteite, taalaktiwiteite, pretaktiwiteite en woordeskatontwikkeling wat verseker dat die gids aan die volgende behoeftes voldoen:

  • Luister en praat
  • Lees en kyk
  • Skryf en aanbied
  • Taalstrukture en -konvensies.

Gratis WERKGIDS.

Leave a Reply